Chính sách Bảo mật thông tin

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT Muahangvietmy.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính. Đây là các thông tin mà Muahangvietmy.com cần khách hàng cung cấp khi mua hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website TMĐT Muahangvietmy.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ, thông tin chương trình ưu đãi đến Khách hàng;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Website TMĐT Muahangvietmy.com;

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Muahangvietmy.com;

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website TMĐT Muahangvietmy.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Muahangvietmy.com.

 

4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên Muahangvietmy.com được Muahangvietmy.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Muahangvietmy.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Muahangvietmy.com.

– Ban quản trị Muahangvietmy.com yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Muahangvietmy.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website thương mại điện tử Muahangvietmy.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: support@muahangvietmy.com
– Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh

các nội dung được phản ánh.
– Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.